ZAKUPY BLISKO CIEBIE

Zapraszamy !

Żywność

Zapraszamy!

Ubrania

Zapraszamy!

Usługi

Zapraszamy!

RYNEK ZIELONY

Zapraszamy!

Stoiska do wynajęcia

new

...

Poziom o

Stoisko 3

Powierzchnia 13,21 


690 596 402

new

...

Poziom 0

Stoisko 7

Branża przemysłowa

Powierzchnia 3,36 m²

608 552 631

new

...

Poziom 0

Stoisko 12

Branża przemysłowa

Powierzchnia 20,45 m²

509 791 664

new

...

Poziom 0

Stoisko 24 

Branża przemysłowa

Powierzchnia 19,81 m²

508 186 770

new

...

Poziom 0

Stoisko 31 

Branża przemysłowa

Powierzchnia 15,19 m²

660 410 600

new

...

Poziom 0

Stoisko 37

Branża przemysłowa 

Powierzchnia 15,19 m²

797 797 747

new

...

Poziom 1

Stoisko 111

Branża przemysłowa

Powierzchnia 24,28 m²

58 320 29 28

new

...

Poziom 1

Stoisko 112

Branża przemysłowa

Powierzchnia 13,95 m²

58 320 29 28

new

...

Poziom 1

Stoisko 115

Branża przemysłowa

Powierzchnia 26,82 m²

58 320 29 28

new

...

Poziom 1

Stoisko 117

Branża przemysłowa

Powierzchnia 14,05 m²

58 320 29 28

new

...

Poziom -1

Stoisko 016

Branża spożywcza - ryby 

Powierzchnia 15,18 m² 

58 320 29 28

new

...

Poziom -1

Stoisko 026

Branża spożywcza

Powierzchnia 7,65 m²


58 320 29 28

new

...

Poziom -1

Stoisko 040

Branża spożywcza

Powierzchnia 11,29 m²

58 320 29 28

new

...

Rynek Zielony

Stoisko 9-2, 9-4

Powierzchnia 13,6 m²

58 320 29 28

new

...

Rynek Zielony

Stoisko 11-1, 11-3

Powierzchnia 13,6 m²

58 320 29 28

new

...

Rynek Zielony

Stoisko 13-1

Powierzchnia 6,70 m² 

58 320 29 28

new

...

Rynek Zielony

Stoisko 15-1, 15-3, 15-4

Powierzchnia   6,70 m²


58 320 29 28