ZAKUPY BLISKO CIEBIE

Zapraszamy !

Żywność

Zapraszamy!

Ubrania

Zapraszamy!

Usługi

Zapraszamy!

RYNEK ZIELONY

Zapraszamy!

Oferta inwestycyjna

OFERTA INWESTYCYJNA

Spółka Kupcy Dominikańscy z siedzibą w Gdańsku

poszukuje inwestora zainteresowanego nabyciem udziałów w spółce z o.o. pod firmą Kupcy Dominikańscy sp. z o.o. wraz z nieruchomością położoną w najbardziej prestiżowym miejscu Gdańska. 


read more

Hala Targowa Gdańsk

Hala Targowa znajduje się na Głównym Mieście w Gdańsku, przy placu Dominikańskim 1. Jej budowa trwała około dwóch lat i została ukończona w 1896 roku, zaś jej obecnym właścicielem są Kupcy Dominikańscy sp. z o.o.


read more

O Gdańsku

Takie miasto jak Gdańsk jest tylko jedno. (…) Niezwykłe położenie i ponad tysiąc lat historii sprawiają, że Gdańsk jest wyrazisty, zdecydowany, o silnej i ugruntowanej pozycji na mapie Europy. Jednocześnie to miasto, które wciąż kryje w sobie wiele tajemnic i ma to „coś”, dzięki czemu nie można pomylić go z żadnym innym.read more
zdjęcia