ZAKUPY BLISKO CIEBIE

Zapraszamy!

Żywność

Zapraszamy!

Ubrania

Zapraszamy!

Usługi

Zapraszamy!

RYNEK ZIELONY

Zapraszamy!

Oferta inwestycyjna

O Gdańsku

Takie miasto jak Gdańsk jest tylko jedno. (…) Niezwykłe położenie i ponad tysiąc lat historii sprawiają, że Gdańsk jest wyrazisty, zdecydowany, o silnej i ugruntowanej pozycji na mapie Europy. Jednocześnie to miasto, które wciąż kryje w sobie wiele tajemnic i ma to „coś”, dzięki czemu nie można pomylić go z żadnym innym.Nie ma Gdańska bez wolności. Odwaga, świeżość, ale przede wszystkim wolność. To prawdziwie gdańska tradycja. Cnota od wieków najwyżej ceniona przez gdańszczan ukształtowała niepowtarzalny „genius loci” miasta. Czuć ją równie dobrze wśród kamieniczek Starego Miasta, jak i pomiędzy dźwigami stoczniowymi Młodego Miasta, na pięknych piaszczystych plażach i w postindustrialnych halach, w parkach i w tunelach: w Gdańsku wolność jest wszechobecna (…)

Gdańsk – miasto wolności, zmienia oblicze z dnia na dzień. Niedawno był centrum wydarzeń, które zmieniły bieg historii Europy. Sierpień roku 1980, strajk w Stoczni Gdańskiej, któremu przewodził Lech Wałęsa i powstanie Solidarności, wielkiego ruchu społecznego, zawładnęły wyobraźnią milionów ludzi. To właśnie te wydarzenia dały ogromny impuls ruchom wolnościowym na całym świecie i pozwoliły uwierzyć, że niemożliwe jednak jest możliwe. Współczesny Gdańsk to nowoczesna, europejska metropolia, gospodarka oparta na wiedzy, prężnie rozwijające się centrum kultury, nauki, rozrywki i sportu, atrakcyjna destynacja turystyczna i światowa stolica bursztynu. (…)


Początki Gdańska sięgają roku 980. Krótko przed świętami Wielkiej Nocy roku 997 pojawił się w tych stronach biskup (…) Wojciech, znany też pod imieniem Adalbert. Wkrótce zginął z rąk pogańskich Prusów, a jego życie i śmierć opisał benedyktyński mnich (…) Jan Kanapariusz. Właśnie on zanotował słowa urbs Gydannyzc – odnoszące się do miasta Gdańska, gdzie święty ochrzcić miał dużą liczbę nawróconych. Jest to zarazem pierwsza pisana wzmianka o grodzie nad Motławą.


Zespół grodowo-miejski, a zarazem portowy zaczął się tworzyć na dobre w drugiej połowie dziesiątego wieku. W Gdańsku, rządzonym przez dynastię książąt pomorskich, rodzima ludność słowiańska koegzystowała z coraz to liczniej przybywającymi z zachodu kupcami i rzemieślnikami. (…)


Dawny, bardzo bogaty i liczący się w Europie Gdańsk – miasto wielu narodowości, odmiennych kultur, religii i języków, najbardziej międzynarodowe ze wszystkich miast Rzeczypospolitej, stanowił jedyną w swoim rodzaju wspólnotę odmienności. Pisarze staropolscy mieli mu za złe kosmopolityzm i hardość względem królów polskich. A jednak w obliczu zagrożenia (…) miasto, nie bacząc na ofiary i wyrzeczenia, potrafiło okazać stanowczy opór. (…)


Gdańszczanie zawsze cieszyli się opinią ludzi niepokornych, nie pozwalających łatwo się zniewolić. Mówiono, iż są twardzi i hardzi w stosunku do każdego ciemiężyciela. Gdańsk nieodmiennie, przez cały okres powojenny, pozostawał synonimem wolnościowych aspiracji i dążeń Polaków. (…)


Szeroko otwarty na świat Gdańsk był na przestrzeni swoich długich dziejów miastem na wskroś europejskim. „Nec temere, nec timide”, czyli „bez strachu, ale z rozwagą”, jak głosi stara łacińska sentencja, umieszczona na wielkim herbie miasta. Historia zatoczyła koło. Dzisiejszy Gdańsk, jak n

zdjęcia