GODZINY OTWARCIA: Pon-Pt: 8.00-18.00 | Sobota: 8.00-15.00

Gdańska Hala Targowa i Rynek Zielony

OFERTA INWESTYCYJNA

Spółka Kupcy Dominikańscy z siedzibą w Gdańsku

poszukuje inwestora zainteresowanego nabyciem udziałów w spółce z o.o. pod firmą Kupcy Dominikańscy sp. z o.o. wraz z nieruchomością położoną w najbardziej prestiżowym miejscu Gdańska. Przedmiotem sprzedaży jest:
• 395 160 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy udział w spółce z o.o. pod firmą Kupcy Dominikańscy, która jest właścicielem:
• nieruchomości o numerach ewidencyjnych, nr działek: nr 48/4, 48/9, 48/10, 48/11 o łącznej powierzchni 0.4468 ha, dla których w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ w Gdańsku prowadzone są księgi wieczyste nr: GD1G/00218321/0 oraz GD1G/00055878/8, zabudowanych zabytkowym budynkiem Hali Targowej o powierzchni użytkowej 1720 m², wpisanych do rejestru zabytków, położonych przy Placu Dominikańskim nr 1.

Pisemne oferty zawierające:
1. cenę nabycia,
2. opis zawierający charakterystykę oferenta,
3. oryginały lub notarialnie uwierzytelnione odpisy z KRS lub odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub odpis dowodu osobistego w przypadku gdy oferent nie jest podmiotem gospodarczym.
4. Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert,
Oferty i zapytania prosimy kierować na adres: Kupcy Dominikańscy spółka z o.o. Plac Dominikański 1, 80-844 Gdańsk e-mail: biuro@kupcydominikanscy.pl
Tel. +48/58/320-29-28

Hala Targowa

Hala Targowa znajduje się na Głównym Mieście w Gdańsku, przy placu Dominikańskim 1. Jej budowa trwała około dwóch lat i została ukończona w 1896 roku, zaś jej obecnym właścicielem są Kupcy Dominikańscy sp. z o.o. (…)

Galeria

Hala Targowa z lotu ptaka.

O Gdańsku

Takie miasto jak Gdańsk jest tylko jedno. (…) Niezwykłe położenie i ponad tysiąc lat historii sprawiają, że Gdańsk jest wyrazisty, zdecydowany, o silnej i Takie miasto jak Gdańsk jest tylko jedno. (…)
Share This