OPENING HOURS: Mon-Fri: 9.00-15.00 | Saturday: 8.00-15.00
 

Contact

Contact

Gdańska Hala Targowa Kupcy Dominikańscy
Sp. z o.o.

Plac Dominkański 1 80-844 Gdańsk

tel./fax 58 346 31 33
tel./fax 58 320 29 28
e-mail: biuro@kupcydominikanscy.pl

NIP 583-21-21-952
REGON 190562822 SR GDAŃSK-PÓŁNOC, VII Wydział Gospodarczy,
KRS nr 0000209724

Opening hours:
Monday – Friday  9.00AM – 6.00 PM
Saturday  8.00AM – 3.00PM
Sunday  closed

Kupcy Dominikańscy Sp. z o.o.

Kupcy Dominikańscy Sp. z o.o. Plac Dominkański 1 80-844 Gdańsk
Share This