Dni handlowe w grudniu!

Gru 7, 2016

Godziny handlu w okresie świątecznym:

S O B O T A  H A N D L O WA
17 grudnia 2016 roku – Godzina 9 – 15

N I E D Z I E L A  H A N D L O W A
18 grudnia 2016 roku – Godzina 10 – 15

SOBOTA – W I G I L I A
24 grudnia 2016 roku – Godzina 9 – 15

SOBOTA – S Y L W E S T E R
31 grudnia 2016 roku– Godzina 9 – 15

Z A P R A S Z A M Y  NA ZAKUPY!

Share This